Belgeler

Gizlilik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

KODLASAM YAZILIM HİZMETLERİ VE EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (Bundan böyle “KODLASAM” olarak anılacaktır.),  www.kodlasam.com (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) isimli internet sitesi üzerinden yürütmekte olduğu hizmetler kapsamında Site’de kullanıcılar/üyeler tarafından verilen bilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığının kullanıcıları/üyeleri için ne kadar önemli olduğunun sorumluluğu ve bilincinde olup, bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

KODLASAM, İnternet Sitesi’nde yürütülen faaliyeti gerçekleştirebilmek adına üyelerin bazı kişisel ve profesyonel bilgilerini* (ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, iş tecrübleri vb.) talep etmektedir.

Aksi belirtilmediği takdirde, mevcut gizlilik politikamız siz ve hesabınızla ilgili olarak kendi isteğiniz ile sisteme kaydettirdiğiniz bütün bilgiler için geçerlidir. Kullanıcılar/Üyeler, Site’de bir Kullanıcı profili oluşturarak ve Site’ye kendi kişisel bilgileri ile kayıt yaptırarak işbu Gizlilik Politikası ve Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcılar/Üyeler tarafından Site’de KODLASAM ile paylaşılmış olan kişisel ve profesyonel bilgiler KODLASAM tarafından ilgili hizmetin yürütülmesi maksadıyla ilgili Şirketler/Danışmanlar ile paylaşılmaktadır. Kullanıcı, KODLASAM tarafından sunulan hizmetin yürütülebilmesi için kişisel ve profesyonel bilgilerinin Şirketler/Danışmanlar ile paylaşılmasının kaçınılmaz olduğunun bilincindedir. Bu bilgiler, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve sadece KODLASAM bünyesinde kullanılmaktadır.

Site, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla yükümlüdür. Site’ye girilen bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından KODLASAM sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. Bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir.

KODLASAM, Kullanıcılarının/Üyelerinin gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Bununla birlikte KODLASAM ve dolayısıyla Site üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

KODLASAM, söz konusu bilgileri üyelerin onayı ya da aksi bir talimatı olmaksızın ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece hizmetin sunulması amacı haricinde herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

KODLASAM, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecek olup, KODLASAM’in tabi olduğu düzenleyici mevzuat, yetkili kurumlar ve/veya yasama, yürütme, yargı organ ve mercileri üye bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, KODLASAM bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayabilecektir. Yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece bu bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacak, faaliyet ve/veya hizmet dışı hiçbir nedenle ticari vb. nitelikteki amaçla kullanılmayacak ve satılmayacaktır.

KODLASAM, idari ve operasyonel açıdan sürekli olarak gelişmekte; kurumsal yapısı çerçevesinde gerekli revizyonları süratle uygulamaya koymaktadır. Bu gelişmeler paralelinde, Gizlilik Sözleşmemiz ve Gizlilik Politikamız da revize edilmektedir. Gizlilik Sözleşmemiz ve Gizlilik Politikamız ile ilgili son değişiklikleri görmek için internet sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneririz.Site’nin içeriği KODLASAM tarafından hazırlanmaktadır.

KODLASAM, Site’nin geliştirilmesi ve desteklenmesi maksadıyla destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların KODLASAM’in gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.  Site, diğer internet sitelerine bağlantı vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece Site içerisinde geçerlidir ve diğer internet sitelerini kapsamamaktadır. Site’den bağlantı ile gidilecek diğer internet sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Site’den reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan KODLASAM sorumlu değildir.

Site ve Site’de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki her türlü telif hakları, KODLASAM’e aittir. Site’nin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan diğer bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları KODLASAM’de saklıdır.

Üyelerin KODLASAM ile paylaştığı bilgiler, KODLASAM tarafından Site üzerinden yürütülen faaliyetin devamlılığı için ve Site’de yer alan uygulamaların yenilenmesi durumunda bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılabilecektir.Kullanıcıların/Üyelerin kişisel/profesyonel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla KODLASAM tarafından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda Site’den bize ulaşabilirsiniz.

KODLASAM’in gönderim listesinden çıkmak için Site’den bize ulaşabilir veya bilgilendirme maillerinin alt kısmında bulunan “Bilgilendirme e-postalarını almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” cümlesinin üzerine tıklayarak talebinizi sisteme otomatik kayıt ile iletebilirsiniz. Bize olan güveniniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
KODLASAM YAZILIM HİZMETLERİ VE EĞİTİM DANIŞMANLIK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(“KODLASAM”)

İnteraktifkredi Bilgilendirme

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza/Ticari İletişim İzni

Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi İş Birliği KapsamındaMüşteri Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkinAydınlatma Metni

Değerli Müşteri Adayımız,

Tarafımızca İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi (“İnteraktifkredi”) ile iş birliğimiz kapsamında işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Kodlasam”) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde; iş birliği kapsamında tarafınızla daha önceden paylaştığımız “Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerinden “farklı” ve bunlara “ek” kişisel veri işleme faaliyetlerimizle ilgili bilgiler yer almaktadır.

Bu iş birliği haricinde genel kişisel veri işleme faaliyetleri için “Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni”ni dikkate almanız gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?
​Kodlasam olarak;
İnteraktifkredi ile iş birliği süreçleri:
Kodlasam tarafından sunulmakta olan ürün ve hizmetlerden kredi kullanarak faydalanmak istemeniz halinde, sürecin İnteraktifkredi ile iş birliği içerisinde yürütülmesi amacıyla kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durum), iletişim (cep telefon numarası, e-posta adresi), özlük (çalışma durumu, çalışma yılı, işveren ticaret unvanı, pozisyon, maaş bilgisi, ek gelir bilgisi, finans (maaş hesabına dair bilgiler) ve diğer (talep edilen kredi miktarı) bilgilerinizi işlemekteyiz.

Hukuk süreçleri:
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol ve raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları amaçlarıyla kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durum), iletişim (cep telefon numarası, e-posta adresi), özlük (çalışma durumu, çalışma yılı, işveren ticaret unvanı, pozisyon, maaş bilgisi, ek gelir bilgisi, finans (maaş hesabına dair bilgiler) ve diğer (talep edilen kredi miktarı) bilgilerinizi ve ayrıca Kanun’dan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla okuduğunuz aydınlatma ve onaylayacağınız rıza metinlerini işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,
– Yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerini ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlarla,
– Kodlasam olarak sunduğumuz hizmetlerden kredi kullanarak faydalanmanız halinde kredi süreçlerine ilişkin destek aldığımız İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi ile,
– E-posta sunucu hizmeti, ortak alan sunucu hizmeti, şirket sistemlerine ilişkin sunucu hizmeti alınması kapsamında destek aldığımız tedarikçilerimiz ile,
– Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren diğer danışmanlık gibi konularda ürün veya hizmet tedariki ilgili süreçler için destek aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşabiliriz.

Ayrıca vereceğiniz rızaya bağlı olarak bilişim ve uzmanlık gerektiren konularda ürün ve/veya destek hizmeti tedarikçilerinin yurt dışında olması ve/veya yurt içindeki tedarikçilerin sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışı ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.​

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verilerinizi,
– ​İş birliği süreçleri kapsamında beyanınız aracılığıyla kısmen otomatik veya tarafımızca internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden otomatik yöntemlerle ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
– Hukuk süreçleri kapsamında bize imzalı olarak ileteceğiniz açık rıza ve aydınlatma metinleri ile otomatik olmayan yöntemlerle ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak toplamaktayız.

​“Açık rıza” sebebine bağlı veri işleme faaliyetlerine, istediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

Haklarınız nelerdir?
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Kodlasam’a e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

“Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Hukuk Departmanı dikkatine”

Başvurularınızı info@kodlasam.com adresine veya aşağıdaki adrese iletebilirsiniz.Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. No: 65 İç Kapı No:102 Muratpaşa/Antalya

Aydınlatma Metni’ni okudum.

Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi İş Birliği KapsamındaKişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına ilişkin Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, her zaman erişebileceğim Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi İş Birliği Kapsamında Müşteri Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklandığı şekilde kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum.

Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren diğer danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla Kodlasam’ın çeşitli anlaşmalar imzalamış olduğu hizmet sağlayıcılarının ve/veya iş ortaklarının yurt dışında olması durumunda ve/veya yurt içindeki ilgili tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması durumunda kimlik, iletişim, finans, özlük ve diğer kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Ad Soyadı:
Tarih:
İmza:

Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi İş Birliği Kapsamında Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza/Ticari İletişim İzni

Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve tarafıma sunulan Kodlasam Yazılım Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi İş Birliği Kapsamında Müşteri Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde kişisel verilerimin işlenmesine onay/izin veriyorum.

Saygılarımızla,
KODLASAM YAZILIM HİZMETLERİ VE EĞİTİM DANIŞMANLIK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(“KODLASAM”)