Eğitim Hizmet Sözleşmesi

Eğitim Hizmet Sözleşmesi

Bu EĞİTİM HİZMET SÖZLEŞMESİ en son 25 Eylül 2023 tarihinde güncellenmiştir.

1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU

1.1 Bu sözleşme aşağıda belirtilen taraflar arasında eğitim hizmeti verilmesi ve devamında öğrencinin işe alınma sürecine yardımcı olma prosedürünü, şartlarını ve ayrıntılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

1.2 Şirket, ilgili öğrencilere veri analizi ve veri bilimi hakkında çeşitli eğitimler vermeyi amaçlamaktadır. Şirket, bu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullarla ilgilenen öğrencilere Eğitimi sağlayacaktır. Eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda kişiye iş bulması için kariyer hizmeti sağlanacaktır. Karşılıklı sözleşmelere ve anlaşmalara dayanarak, Şirket ile Öğrenci, ilişkilerini burada belirtilen şartlara uygun olarak ve bu şartlara tabi olarak ve sözleşmede belirtilen şekilde düzenleyecektir.

2. TARAFLAR VE TANIMLAR

2.1 Cümle içindeki anlamı ve bağlam aksini gerektirmedikçe veya doğrudan aksi belirtilmedikçe veya sağlanmadıkça, bu Sözleşmede kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir;

2.1.1 Hizmet sağlayıcı KODLASAM YAZILIM HİZMETLERİ VE EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Türkiye'de kurulmuş olup, adresi GÜZELOBA MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO: 56 İÇ KAPI NO:102 MURATPAŞA/ ANTALYA’dır. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) Şirket, Veri Analitiği, Full Stack geliştirme vb. alanlarda çevrimiçi eğitim veren bir edtech girişimidir.

2.1.2 “Öğrenci”, bu sözleşme kapsamında sağlanan eğitim hizmetinden faydalanacak olan kişiyi belirtir. (Bundan böyle "Öğrenci" olarak anılacaktır; bu ifade, bağlam veya anlama aykırı olmadıkça, haleflerini, yürütücülerini, yöneticilerini, yasal temsilcilerini, izin verilen atamaları ve adayları içerecektir.)

2.1.3 Bu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olan ve bu kapsamda sağlanan hizmetler bundan sonra “Eğitim” olarak anılacaktır.

2.1.4 Şirket ve Öğrenci bundan böyle tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.1.5 “Eğitim Platformu” kodlasam.tech sitesini ifade eder.

2.1.6 “Kullanıcı Hesabı” Eğitim platformu üzerinde kişiye özel oluşturulmuş hesabı ifade eder. Öğrenciler, eğitim içeriğine ve canlı ders kayıtlarına Kullanıcı Hesabı ile erişim sağlar ve projelerini bu hesap üzerinden gönderir. Öğrencilerin katılım ve başarısı Kullanıcı Hesapları üzerinden takip edilir.

2.1.7 “Ücret”, sağlanan eğitim hizmeti karşılığında Öğrencinin Şirkete ödeyeceği, bu sözleşme kapsamında kararlaştırılmış miktarı belirtir.

2.1.8 “Kariyer Servisi” sınavların başarıyla tamamlanması sonucu eğitim kapsamında sınavlar, özgeçmiş hazırlığı, test görüşmesi, iş ilanlarını arama ve yanıtlama için sağlanan servistir. Öğrencinin çeşitli sınavlarla işe hazırlanması, becerilerinin işe uygun olduğundan emin olmak, özgeçmişinin İnsan Kaynakları uzmanlarının taleplerine uygun olacak şekilde hazırlandığından emin olmak ve özgeçmişini şirketlerin açık pozisyonlarına gönderme sürecidir.

2.1.9 “Kariyer Servisi Takımı” belirtilen kariyer sevisini sağlamaktan sorumlu uzmanlar, yöneticiler ve diğer çalışanları kapsar.

2.1.10 “Nitelikli İş Teklifi”, Öğrencinin gördüğü eğitim alanında bir pozisyon için; çalışan, çırak, stajyer veya bağımsız yüklenici pozisyonlarından biri için asgari ücret üzerinde bir bedel karşılığı, haftada ortalama 30 saat ve üzeri veya birden fazla yarı zamanlı/staj çalışması için haftada ortalama 30 saat ve üzeri, en az dört hafta çalışma süresi vaad eden birden fazla teklif olması durumunu ifade eder. Bunun yanında, öğrencinin 10 taneden fazla ilk görüşme veya İnsan Kaynakları mülakatına davet almış olması veya iki taneden fazla teknik mülakat veya işveren görüşmesine davet almış olması Nitelikli İş Teklifi şeklinde değerlendirilir.

3. EĞİTİM HİZMETİNİN KAPSAMI

3.1 Şirket, Öğrenciye Veri Analizi konusunda (eğitim programının güncel versiyonuna göre) online eğitim verecektir. Bu eğitim programı kapsamında başarı değerlendirmesi için farklı testler ve sınavlar yapılacaktır.

3.2 Şirket, öğrenci tarafından eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, işe alım ortakları, acenteler ve diğer şirketlerle görüşmelerin düzenlenmesini, danışmanlık oturumlarının yürütülmesini ve test görüşmelerini içeren istihdam yardımı ile hizmet sağlayacaktır.

3.3 Şirket, canlı oturumlar hakkında Öğrenciyi e-mail yoluyla bilgilendirecektir.

3.4 Şirket, bakım ve teknik acil durum dönemleri hariç, planlı eğitimin tüm süresi boyunca eğitim platformuna tam erişim sağlayacaktır. Bakım ve teknik acil durum dönemleri planlı ya da aniden gelişebilir.

3.5 Öğrencinin satın almış olduğu hizmet, eğitim platformu (kodlasam.tech) üzerinden eğitimleri ve içerikleri görüntüleme hakkıdır. Eğitim süresince öğrencilere eğitimleri görüntüleme lisansı verilir. Eğitimlerin her türlü içeriği Kodlasam’a aittir ve öğrenci yalnızca eğitim kapsamında öğrenme amaçlı olarak erişim sağlar. Öğrenciye tanınan görüntüleme lisansı sınırlı ve devredilemez bir erişim hakkıdır.

3.6 Öğrencinin tüm hizmet süresi içerisinde yasalara, genel ahlaka ve bu sözleşme şartlarına uygun hareket etmesi esastır. Yazılanlarla sınırlı olmamak üzere, Öğrencinin uygunsuz davranışları hizmetin derhal sonlandırılmasına yol açacaktır.

3.6.1 Öğrencinin zararlı, küfürlü, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, müstehcen, ihlal edici, utanç verici, istenmeyen, başkalarının gizlilik haklarına veya tanınırlığına saldıran, nefret içerikli ya da ırksal, etnik veya başka bir şekilde saldırgan, sakıncalı veya başka bir şekilde uygunsuz olduğu belirlenen söylemlerde bulunması veya materyaller paylaşması kesinlikle yasaktır.

3.6.2 Virüsler, casus yazılımlar, Truva atları, solucanlar, cancelbot, bozuk veriler dahil olmak üzere herhangi bir kötü amaçlı kod içeren veya Web Sitesinin ve sunulan hizmetin çalışmasına, diğer Kullanıcıların ve konuşmacıların Web Sitesine veya Hizmetlere ve/veya öğrencilerin ve eğitmenlerin bilgisayarlarına erişimine herhangi bir şekilde zarar verebilecek veya müdahale edebilecek dosyalar paylaşmak kesinlikle yasaktır.

3.6.3 Eğitime katılmak için birden fazla hesap oluşturmak kesinlikle yasaktır.

3.6.4 Diğer Kullanıcıların, konuşmacıların veya ortaklarımızın kişisel bilgilerini veya verilerini elde etmek, toplamak veya depolamak kesinlikle yasaktır.

3.6.5 Genel olarak hizmet, eğitim veya içeriklerin herhangi bir yerde paylaşılması, çoğaltılması, Kullanıcı Hesabı (kodlasam.tech’e giriş bilgileri) bilgilerinin veya herhangi bir içeriğin üçüncü kişilerle paylaşılması, eğitimin yasa dışı olarak indirilmesi, kaydedilmesi, üzerinden herhangi bir kar edilmesi veya ticari bir amaca yönelik kullanılması kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eğitimi veya herhangi bir bölümünü çoğaltamaz, yeniden dağıtamaz, iletemez, tahin edemez, satamaz, yayınlayamaz, kiralayamaz, paylaşamaz, ödünç veremez, değiştiremez, uyarlayamaz, düzenleyemez, türev çalışmalarını oluşturamaz, alt lisansını veremez veya başka bir şekilde devredemez.

4. EĞİTİM HİZMETİNİN SÜRESİ

4.1 Veri analizi eğitimi, en az 12 ay süreyle ve en fazla 15 ay süreyle gerçekleşecektir. Öğrenci azami 15 ay sürede eğitimi tamamlamak zorundadır.

4.2 Veri Bilimi Eğitimi, en az 18 ay süreyle ve en fazla 21 ay süreyle gerçekleşecektir. Öğrenci azami 21 ay sürede eğitimi tamamlamak zorundadır.

4.3 Öğrencinin, Eğitim süresince herhangi bir nedenle herhangi bir projede başarısız olması durumunda, Şirketin takdirine bağlı olarak en fazla 2 kez projeyi yeniden hazırlaması ve sunması istenecektir.

4.4 Öğrenciler Kullanıcı Hesapları aracılığıyla erişebilecekleri eğitim materyallerine Veri Analistliği eğitiminde azami 21 ay boyunca, Veri Bilimci eğitimi için ise azami 27 ay boyunca erişebileceklerdir. Bu süre eğitimin başlangıç tarihinde başlar ve Kariyer Merkezi Hizmetleri süreci sonlandırıldığında veya azami sürenin dolmasıyla sonlanır. Bu süre boyunca öğrencinin Kullanıcı Hesabı aracılığıyla erişebileceği eğitim bağlantısı aktif olur ve öğrenci herhangi bir sınırlama olmaksızın içerikleri görüntüleyebilir. Kodlasam erişim konusunda herhangi bir değişiklik yapmak veya erişimi engellemek hakkında tam ve tek yetkiye sahiptir.

4.5 Eğitim hizmetinin zaman tablosunu ve genel çizelgeyi oluşturmak Kodlasam’ın sorumluluğundadır. Eğitimlerin öngörülen sürede tamamlanması esastır ancak Kodlasam veya eğitmenler nezdinde oluşabilecek bir mücbir sebep dolayısıyla eğitimin ve derslerin tarihleri ve içeriği Kodlasam tarafından değiştirilebilir, yeniden planlanabilir veya iptal edilebilir. Her durumda eğitimler, o eğitim için belirlenmiş azami süre içerisinde tamamlanacaktır.

5. EĞİTİME UYGUNLUK KRİTERLERİ

5.1 Öğrenci, Eğitime kaydolmaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen kriterleri karşılamalıdır:

5.1.1 Öğrenci en az 21 (YİRMİBİR) yaşında olmalıdır.

5.1.2 Öğrenci en az 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan diploma almış olmalıdır.

5.1.3 Öğrencinin adli sicil kaydı temiz olmalıdır. Öğrenci, eğitim ve Kariyer Merkezi Hizmetlerinden faydalandığı süre boyunca adli sicil kaydında herhangi bir değişiklik olursa bu durumu ivedilikle Kodlasam’a bildirmekle yükümlüdür. Adli sicil kaydında herhangi bir ibare olan öğrenci eğitimi tamamlasa dahi Kariyer Merkezi Hizmetleri’nden faydalanamaz. Öğrenci Kariyer Merkezi Hizmetleri’nden faydalandığı sırada Adli Sicil Kaydı durumu değişirse Kariyer Merkezi Hizmetleri anında sonlandırılır ve öğrenci herhangi bir para iadesine hak kazanmaz.

5.1.4 Türkiye'de ikamet etmeli ve Türkiye'de yasal olarak çalışma yetkisine sahip olmalıdır.

5.2 Öğrenci kursa kayıt olma talebinde bulunduğunda en az 21 yaşında olduğuna, Türkiye’de ikamet ettiğine ve Türkiye’de çalışma iznine sahip olduğuna dair belgeleri sunmakla yükümlüdür.

6. EĞİTİM ÜCRETİ

6.1 Eğitim için güncel kayıt ücreti https://www.kodlasam.com/ adresinde belirtilir. Sözleşmenin onaylandığı tarihte websitesinde belirtilen güncel adres sözleşmeye uygulanacaktır. Öğrenciye özel düzenlenen ödeme planı ve indirim oranı Kodlasam ile yapılacak görüşmelerde belirlenir.

6.2 Öğrenci, Ücretin tamamını ödemediği sürece, Eğitim, Nitelikli İş Teklifi, Para İade Garantisi'nden yararlanamaz. Eğer öğrenci için taksitli bir ödeme planı oluşturulduysa, öğrenci herhangi bir taksit ödemesini geciktirir yada gerçekleştirmezse Eğitim, Nitelikli İş Teklifi, Para İade Garantisi süreci sona erdirilecektir. Süresinde yapılmayan ödemelerde Şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etmek hakkına sahiptir.

7. EĞİTİM SÜRECİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMASI

7.1 Eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerin, Kariyer Merkezi hizmetlerinden faydalanabilmeleri için ilk olarak eğitimi başarı ile tamamlamış olmaları gerekir. Eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanması aşağıdaki koşullar gerçekleştiğinde mümkün olacaktır.

7.2 Eğitime Aktif Katılım: Öğrencilerin eğitim süresince düzenli ve etkin katılım göstermeleri ve verilen projeleri zamanında, eğitmenlerin beklediği seviyede, ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları demektir. Eğitime aktif katılımı aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilir.

7.2.1 Eğitim platformu (LMS kodlasam.tech) aracılığıyla paylaşılan materyalin %95’in üstünde tamamlanmış olması gerekmektedir.

7.2.2 Öğrencinin, sektör uzmanları ile gerçekleştirilen canlı derslerin ve proje oturumlarının %80’inden fazlasına canlı olarak katılmış olması gerekmektedir.

7.2.3 Öğrencinin tüm projelerini ve ödevlerini belirlenen son teslim tarihinden önce, eğitmenin uygun gördüğü formatta teslim etmesi gerekmektedir.

7.2.3.1 Öğrencinin son teslim tarihini herhangi bir sebep ile kaçırması durumunda 2 adet “geç teslim” hakkı bulunmaktadır. Geç teslim; öğrenciye son teslim tarihinden itibaren 14 günlük fazladan bir süre sağlar. Geç teslim edilen projeler için yazılı bir geri bildirim sağlanmaz, bu projeler yalnızca uzmanlar tarafından puanlandırılır. Geç teslim haklarının ikisi de aynı proje için kullanılabilir. Geç teslim hakkı 2 adet ile sınırlandırılmıştır ve 3. bir geç teslim olması eğitimin başarısız bir şekilde tamamlanmış olması sonucuna yol açacaktır. Öğrenci sonraki hizmetlerden faydalanamayacaktır.

7.2.3.2 Öğrenci, kendisi ve/veya 1. derece yakınını ilgilendiren herhangi bir mücbir sebep yüzünden projesini vaktinde teslim edemez ise bunu belge ile ispatlamakla yükümlüdür. Geçerli bir belge ile ispatlandığı takdirde, öğrenciye ek süre tanınır ve bu süre geç teslim hakkının kullanılması olarak değerlendirilmez. Deprem, sel ve benzeri gibi birden çok kişiyi etkileyen doğal afet ve olağanüstü durumlarda son teslim süreleri Kodlasam tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenir. Teslim tarihi konusunda herhangi bir değişiklik ya da düzenleme yapma yetkisi tamamen Kodlasam’a aittir.

7.3 Başarı: Eğitim birden fazla bloktan oluşur. Her blok sonunda öğrencilerin teslim ettiği projeler ve blok içindeki katılımları değerlendirilerek puanları hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılması için blok sonu başarı puanının en az 80 olması gereklidir. Bunun yanında eğitmenlerin, öğrencinin eğitimin içeriğini idrak ettiği ve bunları verilen projelerde gösterdiğine yönelik pozitif değerlendirmesi gereklidir.

7.3.1 Eğitim birçok farklı bloktan oluşur. Her blok sonucu öğrencinin blok projesini tamamlaması gereklidir. Öğrencinin bir bloğu tamalayarak bir sonraki adıma geçmesi ve eğitimin tümünü başarılı tamamlamış olması için blok projelerinin başarı ortalamasının %80’in üzerine olması gereklidir.

7.3.2 Tüm bloklar tamamlandığında bir “bitirme projesi” teslim edilir. Bitirme projesi tüm konuları içeren kapsamlı bir proje olup diğer blok projelerinin ortalamasına dahil edilmez. Öğrencinin eğitim safhasını başarılı tamamlamış olması için bitirme projesinden en az 80 puan almaları gereklidir.

7.4 Profesyonel Davranış ve Disiplin: Eğitimin sonunda öğrencinin başarılı sayılması için herhangi bir disiplin suçu işlememiş olmaları gereklidir. Öğrencinin, hem eğitim hem de Kariyer Merkezi hizmetleri sırasında, diğer öğrenciler, eğitmenler, uzmanlar, mentorlar ve Kodlasam’a karşı saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşması esastır. Eğer öğrenci aksi bir tutum sergilerse bu davranışı bir disiplin suçu teşkil edecek ve eğitim sonlandırılacaktır. Bunun yanında öğrenci, hem eğitim hem de Kariyer Merkezi hizmetleri esnasında teslim ettiği tüm belgelerin, ödevlerin, projelerin ve bilgilerin doğru ve kendi ürünü olduğunu kabul ve beyan eder. Herhangi bir intihal, kopya, başka birinin ürünü olması gibi, sunulan sonucun özgün olmaması durumunda öğrenci disiplin cezası alacak ve eğitimi derhal sonlandırılacaktır. Herhangi bir sebepten alınan disiplin cezası öğrencinin eğitimi başarısız tamamlaması olacağından ötürü herhangi bir para iadesi hakkı doğmayacaktır.

7.5 Eğitim sürecinin tamamlanması final projesinin teslimi ile gerçekleşir. Final projesinin değerlendirilmesi Kodlasam tarafından 3 hafta içerisinde tamamlanır. Öğrencilere 3 haftanın sonunda sonuçları e-posta yolu ile bildirilir. Eğitimi başarılı tamamladığına kanaat getirilen öğrenciler Kariyer Merkezi Hizmetlerinden faydalanmaya başlar.

8. KARİYER MERKEZİ HİZMETİ, İSTİHDAM GARANTİSİ VE %100 PARA İADE GARANTİSİ

8.1 7. Maddede belirtilen koşullar sağlandığında öğrenci eğitimi başarıyla tamamlamış ve Kariyer Merkezi hizmetlerinden faydalanmaya hak kazanmış olur. Kariyer Merkezi Hizmetleri 6 aylık bir hizmet olup, öğrencinin Nitelikli İş Teklifi almasını sağlamak için sağlanan bir hizmettir. Bu süreç boyunca öğrencinin yaptıklarını belgelendirmesi zorunludur. Herhangi bir ihtilaf durumunda ödev ve görevlerini yerne getirdiğinin ispat yükü öğrencidedir. Kariyer Merkezi hizmetleri sürecinde öğrencinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

8.1.1 Öğrencinin eğitimi başarı ile tamamladığının tespiti sonrası, Kariyer Merkezi Ekibi’nin yardımı ile öğrencinin özgeçmişi hazırlanacaktır. Özgeçmişin hazırlanması için gerekli bilgi ve belgelerin öğrenci tarafından Kariyer Merkezi Ekibi’ne, öğrenciye verilen teslim tarihinden önce eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim edilmesi gereklidir. Öğrenci bu bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Öğrenci tarafından herhangi bir yanıltıcı veya yanlış beyanın tespit edilmesi durumunda Kariyer Merkezi hizmetleri sonlandırılacak ve öğrenci herhangi bir ücret iadesine hak kazanmayacaktır.

8.1.2 Kariyer Hizmetleri Merkezinin sağladığı bir diğer hizmet “Portföy Geliştirme”dir. Bu hizmet kapsamında, öğrencinin Kariyer Merkezi Ekibi tarafından belirlenen son teslim tarihlerine uyması ve uzmanlar tarafından sağlanan geri bildirimleri öğrenci, kendisine ulaştığı tarihten itibaren azami 5 iş günü içerisinde uygulaması zorunludur. Uzmanların geri bildirimlerini uygulamayan öğrenciler başarısız sayılacak ve Kariyer Merkezi hizmetleri sonlandırılacaktır.Bu halde de öğrenci para iadesine hak kazanamayacaktır.

8.1.3 Öğrenci, Kariyer Merkezi Ekibi tarafından verilen ve Nitelikli İş Teklifi almak için gerekli görülen paylaşım yapma, iş başvurusu yapma, proje geliştirme, mentorluk görüşmesi gerçekleştirme ve Kariyer Merkezi tarafından gerekli görülen kendisine verilmiş her türlü görevi belirlenen süre içerisinde tamamlamak zorundadır.

8.1.4 Öğrenci, Kariyer Merkezi Ekibi tarafından tahsis edilen canlı oturum ve toplantıların tamamına katılmak zorundadır. Bu canlı oturum ve toplantılar esnasında öğrencinin etkin katılım sergilemesi esastır.

8.1.5 Öğrenciye; Kariyer Merkezi Ekibi, işveren ortaklıkları ve potansiyel işverenlerden gelen her türlü davetiye, mesaj, e-mail, telefon ve benzeri iletişimin azami 1 gün içinde öğrenci tarafından cevaplandırılması zorunludur.

8.1.6 Öğrenci, Kariyer Merkezi Ekibi, İşveren Ortaklıkları ve potansiyel işverenler ile planlanan görüşme ve toplantılara gecikmeden, zamanında, görüşmenin ciddiyetine ve önemine layık bir şekilde katılmak zorundadır. Öğrenci, işe alım ortakları veya potansiyel bir işveren tarafından belirtilen mülakat tarihine kadar işe alım ortağından gelen talebi onaylamalı ve mülakat saatinde görüşme için hazır ve erişilebilir olmak zorundadır. Öğrenci görüşmeye herhangi bir sebep yüzünden katılamayacaksa bunu en geç görüşmeden 48 saat önce bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin vaktinde yapılmaması durumunda yeni bir görüşme düzenlenmeyecektir ve Kariyer Merkezi hizmetleri sonlandırılacaktır. Eğer öğrenci bir mücbir sebep nedeniyle mülakata katılamayacaksa, durumu derhal Kariyer Merkezi Ekibi'ne bildirmelidir. Mücbir sebebin belge ile kanıtlanabilir nitelikte olması zorunludur. Öğrenci herhangi bir görüşmeye veya mülakata katılmaz ve mücbir sebebini belge ile kanıtlayamaz ise Kariyer Merkezi hizmetleri sonlandırılır ve öğrenci başarısız sayılarak ücret iadesine hak kazanamaz.

8.1.7 Öğrenci, Kariyer Merkezi Ekibi tarafından belirlenen süreler içinde işe alım ortakları için istenen çalışmaları sunmak zorundadır. Bu talepleri vaktinde ve özenli bir şekilde yerine getirilmemesi Kariyer Merkezi hizmetlerinin sonlandırılmasına yol açacaktır ve öğrenci başarısız sayılarak ücret iadesine hak kazanamayacaktır.

8.2 Öğrencinin İstihdam Garantisinden faydalanabilmesi için, yukarıda belirtilen “Eğitimin Hizmetinin Başarılı bir Şekilde Tamamlanması” ve Kariyer Hizmetleri kapsamındaki sorumluluklarının yanısıra aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir.

8.2.1 Öğrenci, Kariyer Merkezi hizmetlerinden faydalanmaya başladıktan sonra, Kariyer Merkezi Ekibi tarafından Veri Analizi alanına dahil nitelendirilen en az 300 adet açık pozisyona başvuru yapmak zorundadır.

8.2.2 Öğrenci, günlük olarak her türlü görüşme sonucunu, başvuruların durumunu ve iş tekliflerini Kariyer Merkezi Ekibi ile anketler, e-mail, Slack ve Kariyer Merkezi Ekibi tarafından belirtilen diğer iletişim yollarıyla paylaşmış olmalıdır.

8.2.3 Kariyer Merkezi hizmetlerinden faydalanmaya başlanmasından itibaren, öğrencinin 10 taneden fazla ilk görüşme veya İnsan Kaynakları mülakatına davet almış olması Nitelikli İş Teklifi almış olduğu şeklinde değerlendirilecektir. İki adetten fazla teknik görüşme veya işveren görüşmesine katılmış olan öğrenci, Nitelikli İş Teklifi almış sayıldığından dolayı %100 para iadesinden faydalanamayacaktır.

8.2.4 Kariyer Merkezi hizmetlerinden faydalanmaya başlanmasından itibaren, öğrencinin iki taneden fazla teknik mülakat veya işveren görüşmesine davet almış olması Nitelikli İş Teklifi almış olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu sebeple, ikiden fazla teknik görüşme veya işveren görüşmesine katılmış olan öğrenci, Nitelikli İş Teklifi almış sayıldığından dolayı %100 Para İadesinden faydalanamayacaktır.

8.3 Kariyer Merkezi hizmetleri sürecinde aşağıdaki görevleri eksiksiz ve vaktinde yerine getiren ancak yine de Nitelikli İş teklifi alamayan öğrencilerin İstihdam Garantisi kapsamında %100 Para İade Garantisi için Kodlasam’a başvurma hakları doğmuş olur. Bu hak, yukarıda bahsi geçen eğitim ve Kariyer Merkez’i hizmetlerinin tüm koşullarını yerine getirdiği halde, Kariyer Merkezi hizmetinin 6 aylık sürecini tamamladığında halen bir Nitelikli İş Teklifi almamış olan öğrenciler içindir. Başvuruyu gerçekleştirmek için sağlanması gereken koşullar aşağıdaki gibidir.

8.3.1 7. Maddede belirtilen, eğitim hizmetinin başarılı tamamlanmış olması için gerekli koşulların tamamı yerine getirilmiş olmalıdır. Devamında Kariyer Merkezi hizmetleri kapsamında (). maddede belirtilen bütün sorumluluk ve görevler doğru, vaktinde ve özenli bir biçimde yerine getirilmiş olmalıdır.

8.3.2 Eğitimin, eğitim ücretinin ödenme tarihinden itibaren azami süre içerisinde tamamlanmış olması gereklidir. Azami süre Veri Analistliği Eğitimi için 15 ay, Veri Bilimci Eğitimi için ise 21 aydır.

8.3.3 Öğrenci Nitelikli İş Teklifi aldığında veya Nitelikli İş Teklifi almış olduğu kabul edilen durumlarda kariyer sürecini tamamlamış sayılır. Bu sebeple, öğrenci Nitelikli İş Teklifi aldığında veya Nitelikli İş Teklifi almış olduğu kabul edilen durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde öğrencinin iade hakkı yoktur. Nitelikli İş Teklifi olması durumunda, teklifi kabul etmek veya etmemek öğrencinin inisiyatifindedir. Teklifin kabul edilmesi veya reddedilmesinin iade hakkı üzerinde bir etkisi yoktur.

8.3.4 Öğrenci, para iadesine uygun durumları kanıtlamak adına, tüm olası işverenlerle gerçekleştirdiği her türlü iletişim ve görüşmeleri belgelendirmekle yükümlüdür. Tüm Kariyer Merkezi hizmetleri süreci evraklarını toplamak ve görüşmeleri belgelendirmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin istihdam garantisi kapsamındaki %100 para iadesinden faydalanabilmesi için Nitelikli İş Teklifi alamadığını, ancak tüm koşulları yerine getirdiğini gösteren belgeler iade talebi esnasında Kodlasam’a teslim edilmelidir. Öğrencinin, Nitelikli İş Teklifi alamadığının kanıtlanması için potansiyel iş verenlerle yapılan tüm görüşmeler, bunların tarih ve süre kayıtları, yazılı iletişimler, işverenin talebi doğrultusunda yapılan tüm işlemler belgelendirilmek zorundadır.

8.4 Öğrencinin istihdam garantisi kapsamında %100 para iadesine hak kazanmış olup olmadığının değerlendirmesi Kariyer Merkezi Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu inceleme öğrenci tarafından sunulan belgeler ve Kodlasam’ın tuttuğu kayıtlar üzerinden yapılacaktır. Ön inceleme sonucunda, öğrencinin İstihdam Garantisi Kapsamında %100 Para İadesine hak kazanmış olabileceği kanısına varıldığında veyahut gerekli görüldüğünde Kariyer Merkezi ek belge talep edebilecektir.

8.5 Öğrenci, 6 aylık Kariyer Merkezi hizmetini tamamladığında eğer Nitelikli İş Teklifi almadıysa, Kariyer Merkezi hizmetinin tamamlanmasını takip eden 30 gün içerisinde İstihdam Garantisi Kapsamında %100 Para İadesi talebini Kodlasam’a yazılı olarak bildirmelidir. Talepler info@kodlasam.com e-mail adresine yapılacaktır. 6 aylık Kariyer Merkezi hizmetinin tamamlanmasını takip eden 30 günlük süre içerisinde yapılmayan talepler geçersiz sayılacaktır. Kodlasam’ın gerçekleştirdiği ön inceleme sonucu ortaya çıkan ek belge talebi öğrenci tarafından yerine getirildiği takdirde, 1 ay içinde iade talebine cevap verecektir.

9. EĞİTİM HİZMETİNDEN VAZGEÇME VE İADE

9.1 Öğrencinin platformu, eğitmenleri, eğitimi veya kurs yapısını kendisine uygun bulmaması halinde devam etmeme isteğini platforma erişimininin ilk 14 günü içinde yazılı bir şekilde info@kodlasam.com adresine bir e-mail göndererek belirtmek zorundadır. Platforma erişim giriş bilgilerinin Kodlasam tarafından öğrenciye gönderilmesi ile 14 günlük süre başlayacaktır. Öğrencinin eğitim platformuna erişim sağlamasını sağlayacak bilgilerin tarafına iletilmesi ile başlayacak olan 14 günlük sürenin dolması halinde, sebebi ne olursa olsun koşulsuz ücret iadesi yapılmayacaktır. Şirket, özellikle bu Sözleşmenin herhangi bir şartına, ve özellikle (disiplinle ilgili maddeler) Maddelerine uyulmaması durumunda; Ücreti, Öğrenciye iade etmekle yükümlü olmayacaktır.

10. TAZMİNAT

10.1 Öğrenci, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymamasından kaynaklanan/kaynaklanacak zararları ve kayıpları tüm yükümlülükleri, masrafları(tazminat esasına dayalı yasal masrafları) Şirket ve ortakları, acenteleri, alt acenteleri, çalışanları, yöneticileri , temsilcileri nezdinde olanlar dahil  tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket ve/veya iştirakları, acenteleri, alt acenteleri tarafından maruz kalınan her türlü doğrudan, dolaylı veya sonuçsal kayıp, kar kaybı, itibar kaybından kaynaklı zarar ve ziyan ile tüm faizler ve cezalardan Öğrenci sorumludur.

10.2 Bu madde, bu Sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

11. DEVİR VE TEMLİK

11.1 Öğrencinin, bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerinden hiçbirini herhangi bir Üçüncü Kişiye devretme hakkı yoktur. Ancak Şirket, hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını bir veya daha fazla bağlı kuruluşuna veya ilgili haleflerine veya gerçek veya tüzel 3. kişilere devredebilir.

12. GİZLİLİK

12.1 Taraflardan her biri, sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra hiçbir zaman, diğer tarafın yazılı iznini almaksızın, çalışmalar sırasında öğrendiği sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir gizli bilgi ile niteliği ne olursa olsun, elde ettikleri menfaatleri üçüncü kişilere açıklamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2 İşbu Sözleşme konusu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında elde edilen ve Şirkete ait olan bilgilerin gizliliğinin korunmasından Öğrenci sorumludur. Öğrenci, öğrenilen ve sır olarak addedilen bilgilerin açıklanması, basına veya sair 3. kişilere aktarılması, rapor halinde sunulması ve sair şekilde sır kapsamındaki bilgilerin açıklanmasından doğacak maddi ve manevi zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

13. İLETİŞİM KANALI

13.1 Bu Sözleşme kapsamında yapılacak herhangi bir bildirim veya iletişim yazılı olacaktır. İlgili Tarafa aşağıda belirtilen posta adresi veya elektronik posta adresi (veya söz konusu Tarafın yazılı olarak bildireceği diğer posta adresi veya elektronik posta adresi) üzerinden yapılacaktır.

14. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

14.1 İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki Sözleşmenin tamamını teşkil eder ve burada kapsanan konulara ilişkin, yazılı, sözlü veya zımni olarak, varsa, Taraflar arasındaki önceki tüm görüşmeleri / yazışmaları ve sözleşmeleri / anlaşmaları, mutabakat muhtıralarını iptal eder ve bunların yerine geçer.

14.2 Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmaması veya kullanamaması, bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu tür bir hakkın tek başına veya kısmen kullanılması, bu hakkın başka veya gelecekteki herhangi bir şekilde kullanılmasını veya başka herhangi bir hakkın kullanılmasını engellemez. Buradaki çözüm yolları birbirini tamamlayıcıdır ve kanunla sağlanan çözüm yollarının dışında değildir.

15. DİĞER HÜKÜMLER

15.1 Tarafların iradesi dışında meydana gelen ve tarafların basiretli davranmış olmalarına rağmen öngörmelerinin ve önüne geçmelerinin mümkün olamayacağı ve Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini önleyecek ve karşı konulamayacak nitelikte olan ağırlıkta savaş, isyan veya yangın, infilak, deprem gibi doğal afetler, ekonomik kriz, grev ve lokavt gibi mevzuat gereğince kabul edilen ve önceden öngörülmesi mümkün olmayan olağanüstü bir olayın varlığı halinde taraflar bu durumu tevsik edici belgeler ile yazılı olarak derhal karşı tarafa bildireceklerdir.

15.2 Mücbir sebebin tevsik edici belgeler ile ispatlanması halinde Taraflar Sözleşme’nin hükümlerinin yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaklar ancak mücbir sebep süresince hizmet bedeli veya herhangi bir nam altında bir bedel ödenmeyecektir.. Bu süreç içerisinde verilemeyen herhangi bir hizmet, mücbir sebebin ortadan kalkması üzerine verilmeye başlanacaktır. Ancak mücbir sebebin 20 (yirmi) günden fazla sürmesi halinde Taraflar Sözleşme koşullarını yeni şartlar doğrultusunda gözden geçirerek tekrar düzenleyebileceği gibi Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ve cezai şart ödemeksizin sona erdirebileceklerdir.

15.3 İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tarafların yazılı mutabakatı olmaksızın değiştirilemez. Yapılacak her yazılı değişiklik sözleşmenin eklerinden biri olarak kabul edilecek ve hüküm ifade edecektir.

16. SÖZLEŞME’NİN UYGULANABİLİRLİĞİ

16.1 İşbu Sözleşme’de belirtilmemiş bilcümle hususlar hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde bundan etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır.

17. GEÇERLİ YASA VE YARGI YETKİSİ

17.1 İşbu sözleşme hükümlerine Türk hukuku uygulanır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda ANTALYA Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

18.1 İşbu sözleşme Öğrenci ile Kodlasam arasında eğitim hizmetinin şart ve esaslarını ortaya koymuştur. Sözleşme, Öğrenci tarafından online olarak onaylandığı an yürürlüğe girer. Sözleşme 18 kısımdan, 38 madde, 30 alt madde ve 2 alt madde açıklamasından oluşmaktadır ve bu son hükmüdür.

ŞİRKET
Kodlasam Yazılım Hizmetleri Ve Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi